Братството при храмот „Свето Благовештение“

Црква_“Благовештение“

БРАТСТВОТО ПРИ ХРАМОТ „СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ“ – ПРИЛЕП

ПРВА ПАРОХИЈА:

Протоереј-ставрофор Благоја Станкоски, 075/499-461

ВТОРА ПАРОХИЈА:

Ереј Роберт Илиески, 070/467-639

ТРЕТА ПАРОХИЈА:

Ереј Благоја Илиовски, 070/518-402

ЧЕТВРТА ПАРОХИЈА:

Протоереј Влатко Ристески, 078/306-638

ПЕТТА ПАРОХИЈА:

Протоереј Златко Ангелески, 075/499-460

ШЕСТА ПАРОХИЈА:

Протоереј Илчо Смилески, 075/487-385

СЕДМА ПАРОХИЈА:

Ереј Миланчо Стојановски, 078/320-347

ОСМА ПАРОХИЈА:

Ереј Ристо Кочанов, 078/395-446

ДЕВЕТТА ПАРОХИЈА:

Ереј Кирил Павлевски, 075/539-437

ПАРОХИСКИ ЃАКОН:

Ѓакон Јове Тренчевски, 078/352-005